Thứ Hai, ngày 27 tháng 7 năm 2015

Notices daily

  NỘI DUNG THI HK2:  2014 - 2015


Ôn tập và kiểm tra XSTK: Click tại đây.
Từ hôm nay, các em vào xem đề tài tiểu luận các nhóm trong mục XSTK để làm cho kịp nhé. Nhớ in ra, đóng thành cuốn chương cần dịch và nộp lại bản tiếng Anh riêng nhé.