Chủ Nhật, ngày 06 tháng 9 năm 2015

Xác suất thống kê

Hệ Đại học
Đề cương chi tiết
Bài giảng
Bài giảng điện tử
Tiểu luận
Bài tập
Tham khảo

Hệ Cao đẳng
Đề cương chi tiết
Bài giảng
Bài giảng điện tử
Tiểu luận
Bài tập
Tham khảo
 


Đề tài tiểu luận học kì 1 2015 - 2016
+ Đề tài từ nhóm 01: Click tại đây
+ Đề tài từ nhóm 02: Click tại đây
+ Đề tài từ nhóm 03: Click tại đây
+ Đề tài từ nhóm 04: Click tại đây
+ Đề tài từ nhóm 05: Click tại đây
+ Đề tài từ nhóm 06: Click tại đây
+ Đề tài từ nhóm 07: Click tại đây
+ Đề tài từ nhóm 08: Click tại đây
+ Đề tài từ nhóm 09: Click tại đây
+ Đề tài từ nhóm 10: Click tại đây
+ Đề tài từ nhóm 11: Click tại đây
+ Đề tài từ nhóm 12: Click tại đây
+ Đề tài từ nhóm 13: Click tại đây
+ Đề tài từ nhóm 14: Click tại đây
+ Đề tài từ nhóm 15: Click tại đây

+ Danh sách nhóm XSTK các lớp: Click tại đây

Thực hành bài tập trắc nghiệm: Click tại đây
(Chúc mừng các bạn có thể bắt đầu làm bài tập trong 2 ngày 3/10 và 4/10 với pass là: 0989991100. Nhớ online lúc làm bài nhé!).

Lưu ý: 
- Dịch toàn bộ nội dung của chương và làm toàn bộ bài tập của chương.
- Mỗi nhóm phải in nội dung của phần nhóm dịch thành một cuốn riêng. Như vậy, khi nộp phải nộp đủ 2 cuốn tiểu luận tiếng Việt và tiếng Anh nhé.
- Đề nghị lớp trưởng bổ sung thông tin Email và số điện thoại của nhóm trưởng trong danh sách nhóm nhé.

Hướng dẫn giải bài tập cuối kì :