Thứ Ba, ngày 18 tháng 11 năm 2014

Notices daily

LỚP HỌC TIẾNG ANH

"Đăng ký ngay hôm nay để được học giờ phù hợp!!!"

 --- o0o ---

Đăng ký lớp học tiếng anh: click tại đây.

Danh sách lớp sáng thứ 2, 4, 5 - Thời gian: từ 18h30 - 20h00

Danh sách lớp tối thứ 2, 4, 6 - Thời gian: từ 18h30 - 20h00

Danh sách lớp tối thứ 3, 5, và sáng thứ 7 - Thời gian: từ 18h30 - 20h00 (Tối thứ 3, 5) và từ 08h00 - 9h30 (Sáng thứ 7)

Lưu ý: Mỗi lớp hiện nay chỉ 10 học viên, các bạn đăng ký chậm phải chuyển sang lớp khác.