Thứ Hai, ngày 26 tháng 10 năm 2015

Notices daily

  THÔNG BÁO VỀ ỒN TẬP THI CUỐI KÌ 1 - 2015


Từ hôm nay, mỗi ngày thầy sẽ cố gắng giải khoảng 10 bài để đưa lên Youtube cho các bạn.

Các bạn chú ý đón xem. Nhớ đăng ký (subscribe) và đừng quên click like nhé.

Môn Xác suất thống kê:
4.16      4.17      4.19      4.21      4.22      4.24      4.26      4.30      4.33      4.34
4.37      4.38      4.39      4.42      4.44      4.53      4.57      4.59      4.60      

Môn Quy hoạch thực nghiệm:
Câu 1: https://youtu.be/yMJifHddTc4
Câu 2:
Câu 3:
Câu 4: