Thứ Hai, ngày 26 tháng 10 năm 2015

Notices daily

  MỞ LỚP TOEIC KHÓA MỚI


Khóa mới Lớp Toeic bắt đầu học từ ngày 27/10/2015
Ca 2 (3-5-7): 19h30 - 21h00.
Em nào có nhu cầu học xem chi tiết mục Let's learn English ! trên trang blog này nhé.
Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ: 098.999.11.00 gặp thầy Sinh.