Thứ Ba, ngày 18 tháng 11 năm 2014

Notices daily

  NỘI DUNG THI HK2:  2014 - 2015


Ôn tập và kiểm tra XSTK: Click tại đây.
Các bạn phải làm bài vào thứ 2, ngày 30/03/2015 - buổi sáng từ 07h45 đến 08h00 và sẽ nộp trễ nhất đến 09h15. Lưu ý khi mở file cần nhập pass là: 0989991100 và phải nhập đầy đủ thông tin họ và tên, email, số đt nhé. Sorry vì đã làm các bạn tưởng thầy đã quên.
Thầy Sinh.