Thứ Năm, ngày 07 tháng 7 năm 2016

Maths for children

Maths for children (Toán cho trẻ em)

Hướng dẫn cách đặt photo

- Để photo nhiều sản phẩm (Giả sử cần photo MCR-NU-02: 5 quyển và MCR-EL-01: 3 quyển) cùng lúc thì ghi các mã sách ra giấy nháp trước. Rồi click vào mục - Buy: Click tại đây ở bất kì chỗ nào trong trang.
- Kế tiếp, trong Form Đặt hàng cần mua tìm đến mục mã sản phẩm nhập vào MCR-NU-02, MCR-EL-01.
- Tiếp theo, tìm đến mục số lượng nhập vào 05, 03.

Lưu ý:
+ Các mục có gắn dấu sao là bắt buộc phải nhập liệu vào.
+ Khi điền các thông tin cần thiết vào form Đặt hàng thì nhớ click vào nút Submit nhé.
+ Chi phí cho một lần giao hàng: 20,000 VNĐ (trên 400,000 VNĐ được miễn phí giao).
+ Dưới 100,000 VNĐ vui lòng đến 59A Hà Bá Tường, F12, Q.TB để nhận hàng. Trước khi đến nhớ điện thoại trước.
+ Chỉ giao hàng tại các quận Tân Bình, Tân Phú, Phú Nhuận, Quận 1, 3. Ngoài các quận trên thì sẽ chuyển hàng, tính theo phí bưu điện và phải thanh toán trước bằng cách chuyển khoản ngân hàng Đông Á cho tài khoản 0101.556.219 (Chủ tài khoản: Nguyễn Trường Sinh).
+ Thời gian giao nhận hàng sẽ được nhân viên liên lạc để xác nhận trước với khách hàng.

------------------------

Math concept reader

Nursery school

Counting at the Market - Buy: Click tại đây
Số trang   :  15
Ngôn ngữ:  Anh
Mã sách   : MCR-NU-01
Giá: 6,000 VNĐ (đen) - 15,000 VNĐ (màu)
Nội dung:
Know Big and Small - Buy: Click tại đây
Số trang   :  15
Ngôn ngữ:  Anh
Mã sách   : MCR-NU-02
Giá: 6,000 VNĐ (đen) - 15,000 VNĐ (màu)
Nội dung:
I Know Numbers - Buy: Click tại đây
Số trang   :  15
Ngôn ngữ:  Anh
Mã sách   : MCR-NU-03
Giá: 6,000 VNĐ (đen) - 15,000 VNĐ (màu)
Nội dung:

I Know Shapes - Buy: Click tại đây
Số trang   :  15
Ngôn ngữ:  Anh
Mã sách   : MCR-NU-04
Giá: 6,000 VNĐ (đen) - 15,000 VNĐ (màu)
Nội dung:
Know Alike and Different - Buy: Click tại đây
Số trang   :  15
Ngôn ngữ:  Anh
Mã sách   : MCR-NU-05
Giá: 6,000 VNĐ (đen) - 15,000 VNĐ (màu)
Nội dung:
Numbers at the Lake - Buy: Click tại đây
Số trang   :  15
Ngôn ngữ:  Anh
Mã sách   : MCR-NU-06
Giá: 6,000 VNĐ (đen) - 15,000 VNĐ (màu)
Nội dung:
Shortest and Longest Where I Live - Buy: Click tại đây
Số trang   :  15
Ngôn ngữ:  Anh
Mã sách   : MCR-NU-07
Giá: 6,000 VNĐ (đen) - 15,000 VNĐ (màu)
Nội dung:
Elementary school

Addtion and Subtraction - Buy: Click tại đây
Số trang   :  66
Ngôn ngữ:  Anh
Mã sách   : MCR-EL-01
Giá: 17,200 VNĐ (đen) - 46,900 VNĐ (màu)
Nội dung:Addition Made Easy - Buy: Click tại đây
Số trang   :  50
Ngôn ngữ:  Anh
Mã sách   : MCR-EL-02
Giá: 13,000 VNĐ (đen) - 40,500 VNĐ (màu)
Nội dung:
Division made Easy - Buy: Click tại đây
Số trang   :  50
Ngôn ngữ:  Anh
Mã sách   : MCR-EL-03
Giá: 13,000 VNĐ (đen) - 40,500 VNĐ (màu)
Nội dung:
Counting in the City - Buy: Click tại đây
Số trang   :  28
Ngôn ngữ:  Anh
Mã sách   : MCR-EL-04
Giá: 8,600 VNĐ (đen) - 24,000 VNĐ (màu)
Nội dung:
Math Club - Buy: Click tại đây
Số trang   :  27
Ngôn ngữ:  Anh
Mã sách   : MCR-EL-05
Giá: 8,400 VNĐ (đen) - 23,250 VNĐ (màu)
Nội dung:
Miss B.s Class Makes Tables and Graphs - Buy: Click tại đây
Số trang   :  28
Ngôn ngữ:  Anh
Mã sách   : MCR-EL-06
Giá: 8,600 VNĐ (đen) - 24,000 VNĐ (màu)
Nội dung:
My Counting Trip to the Zoo - Buy: Click tại đây
Số trang   :  28
Ngôn ngữ:  Anh
Mã sách   : MCR-EL-07
Giá: 8,600 VNĐ (đen) - 24,000 VNĐ (màu)
Nội dung:Our Lemonade Stand - Buy: Click tại đây
Số trang   :  28
Ngôn ngữ:  Anh
Mã sách   : MCR-EL-08
Giá: 8,600 VNĐ (đen) - 24,000 VNĐ (màu)
Nội dung:
Pattern Parade - Buy: Click tại đây
Số trang   :  27
Ngôn ngữ:  Anh
Mã sách   : MCR-EL-09
Giá: 8,400 VNĐ (đen) - 23,250 VNĐ (màu)
Nội dung:
The Class Party - Buy: Click tại đây
Số trang   :  28
Ngôn ngữ:  Anh
Mã sách   : MCR-EL-10
Giá: 8,600 VNĐ (đen) - 24,000 VNĐ (màu)
Nội dung:
The Dog Show - Buy: Click tại đây
Số trang   :  28
Ngôn ngữ:  Anh
Mã sách   : MCR-EL-11
Giá: 8,600 VNĐ (đen) - 24,000 VNĐ (màu)
Nội dung:
A Day at the Snack Stand - Buy: Click tại đây
Số trang   :  25
Ngôn ngữ:  Anh
Mã sách   : MCR-EL-12
Giá: 8,000 VNĐ (đen) - 23,000 VNĐ (màu)
Nội dung:
All the Time - Buy: Click tại đây
Số trang   :  27
Ngôn ngữ:  Anh
Mã sách   : MCR-EL-13
Giá: 8,400 VNĐ (đen) - 23,250 VNĐ (màu)
Nội dung:
Building a Mini-Park - Buy: Click tại đây
Số trang   :  27
Ngôn ngữ:  Anh
Mã sách   : MCR-EL-14
Giá: 8,400 VNĐ (đen) - 23,250 VNĐ (màu)
Nội dung:
Doubles Fun on the Farm - Buy: Click tại đây
Số trang   :  27
Ngôn ngữ:  Anh
Mã sách   : MCR-EL-15
Giá: 8,400 VNĐ (đen) - 23,250 VNĐ (màu)
Nội dung:

A Nose for News and Numbers - Buy: Click tại đây
Số trang   :  19
Ngôn ngữ:  Anh
Mã sách   : MCR-EL-16
Giá: 6,800 VNĐ (đen) - 18,200 VNĐ (màu)

Nội dung:

A Trip to the Pond - Buy: Click tại đây

Số trang   :  19
Ngôn ngữ:  Anh
Mã sách   : MCR-EL-17
Giá: 6,800 VNĐ (đen) - 18,200 VNĐ (màu)
Nội dung:


Fun and Games - Buy: Click tại đây

Số trang   :  19
Ngôn ngữ:  Anh
Mã sách   : MCR-EL-18
Giá: 6,800 VNĐ (đen) - 18,200 VNĐ (màu)
Nội dung:


Party Plans by the Numbers - Buy: Click tại đây

Số trang   :  19
Ngôn ngữ:  Anh
Mã sách   : MCR-EL-19
Giá: 6,800 VNĐ (đen) - 18,200 VNĐ (màu)
Nội dung:


Pizza Parts - Buy: Click tại đây

Số trang   :  19
Ngôn ngữ:  Anh
Mã sách   : MCR-EL-20
Giá: 6,800 VNĐ (đen) - 18,200 VNĐ (màu)
Nội dung:


Sports Camp - Buy: Click tại đây

Số trang   :  19
Ngôn ngữ:  Anh
Mã sách   : MCR-EL-21
Giá: 6,800 VNĐ (đen) - 18,200 VNĐ (màu)
Nội dung:


Surprising Solids - Buy: Click tại đây

Số trang   :  19
Ngôn ngữ:  Anh
Mã sách   : MCR-EL-22
Giá: 6,800 VNĐ (đen) - 18,200 VNĐ (màu)
Nội dung:


The Garden Fence - Buy: Click tại đây

Số trang   :  19
Ngôn ngữ:  Anh
Mã sách   : MCR-EL-23
Giá: 6,800 VNĐ (đen) - 18,200 VNĐ (màu)
Nội dung:


A New Angle on Trains and Train Stations - Buy: Click tại đây
Số trang   :  19
Ngôn ngữ:  Anh
Mã sách   : MCR-EL-24
Giá: 6,800 VNĐ (đen) - 18,200 VNĐ (màu)
Nội dung:

Diego's Perfect Fit - Buy: Click tại đây

Số trang   :  19
Ngôn ngữ:  Anh
Mã sách   : MCR-EL-25
Giá: 6,800 VNĐ (đen) - 18,200 VNĐ (màu)
Nội dung:

Elizabeth's Groovy Green Racing Machine - Buy: Click tại đây
Số trang   :  19
Ngôn ngữ:  Anh
Mã sách   : MCR-EL-26
Giá: 6,800 VNĐ (đen) - 18,200 VNĐ (màu)
Nội dung:
Exercising for Beads - Buy: Click tại đây
Số trang   :  19
Ngôn ngữ:  Anh
Mã sách   : MCR-EL-27
Giá: 6,800 VNĐ (đen) - 18,200 VNĐ (màu)
Nội dung:

Fighting Fire with Fire - Buy: Click tại đây
Số trang   :  19
Ngôn ngữ:  Anh
Mã sách   : MCR-EL-28
Giá: 6,800 VNĐ (đen) - 18,200 VNĐ (màu)
Nội dung:

On the Menu: Bamboo, Figs, and Other Tasty Treats - Buy: Click tại đây
Số trang   :  19
Ngôn ngữ:  Anh
Mã sách   : MCR-EL-29
Giá: 6,800 VNĐ (đen) - 18,200 VNĐ (màu)
Nội dung:
Putting the World on a Page - Buy: Click tại đây
Số trang   :  19
Ngôn ngữ:  Anh
Mã sách   : MCR-EL-30
Giá: 6,800 VNĐ (đen) - 18,200 VNĐ (màu)
Nội dung:

The Thirst Quencher - Buy: Click tại đây
Số trang   :  19
Ngôn ngữ:  Anh
Mã sách   : MCR-EL-31
Giá: 6,800 VNĐ (đen) - 18,200 VNĐ (màu)
Nội dung:

City of the Future - Buy: Click tại đây
Số trang   :  19
Ngôn ngữ:  Anh
Mã sách   : MCR-EL-32
Giá: 6,800 VNĐ (đen) - 18,200 VNĐ (màu)
Nội dung:

Designing a Skate Park - Buy: Click tại đây
Số trang   :  19
Ngôn ngữ:  Anh
Mã sách   : MCR-EL-33
Giá: 6,800 VNĐ (đen) - 18,200 VNĐ (màu)
Nội dung:

Forecast Sunny Skies - Buy: Click tại đây
Số trang   :  19
Ngôn ngữ:  Anh
Mã sách   : MCR-EL-34
Giá: 6,800 VNĐ (đen) - 18,200 VNĐ (màu)
Nội dung:

Fundraising Fair - Buy: Click tại đây
Số trang   :  19
Ngôn ngữ:  Anh
Mã sách   : MCR-EL-35
Giá: 6,800 VNĐ (đen) - 18,200 VNĐ (màu)
Nội dung:

Halfpipe - Buy: Click tại đây
Số trang   :  19
Ngôn ngữ:  Anh
Mã sách   : MCR-EL-36
Giá: 6,800 VNĐ (đen) - 18,200 VNĐ (màu)
Nội dung:
Park Visitors - Buy: Click tại đây
Số trang   :  19
Ngôn ngữ:  Anh
Mã sách   : MCR-EL-37
Giá: 6,800 VNĐ (đen) - 18,200 VNĐ (màu)
Nội dung:
Table Soccer, Anyone? - Buy: Click tại đây
Số trang   :  19
Ngôn ngữ:  Anh
Mã sách   : MCR-EL-38
Giá: 6,800 VNĐ (đen) - 18,200 VNĐ (màu)
Nội dung:

The World's Tallest Buildings - Buy: Click tại đây
Số trang   :  19
Ngôn ngữ:  Anh
Mã sách   : MCR-EL-39
Giá: 6,800 VNĐ (đen) - 18,200 VNĐ (màu)
Nội dung:

- XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN SỰ ỦNG HỘ CỦA QUÝ KHÁCH -