Thứ Sáu, 5 tháng 5, 2017

Thông báo mỗi ngày

  THÔNG BÁO HỌC KÌ 2: 2016 - 2017

                                                                    -------------------

Danh sách lớp trưởng các lớp:


Thứ
Tiết
Môn
Họ tên
ĐT
Email
4
1-6
QHTN


Từ 10/5
5
4-6
QHTN7-9
QHTN6
1-2
XSTK
3-4
XSTK
7-9
Toán A2

- Mẫu danh sách nhóm tiểu luận: Click
- Tất cả thông tin: danh sách điểm danh, điểm tiểu luận, ... các em có thể xem tại đây: Click

- Các bạn nào gặp khó khăn trong việc tiếp thu kiến thức của các môn học thầy dạy, có thể liên lạc với thầy để tham gia các lớp cũng cố và ôn tập các môn học này nhé.

- Điểm tiểu luận sẽ được thông báo sáng 6/5/2017 và sẽ được giải đáp thắc mắc liên quan đến điểm số tiểu luận đến hết ngày 11/5 nhé.

- Những bạn nào là lớp trưởng các lớp liên lạc với thầy để được xét cộng điểm tiểu luận nhé.
Thứ Hai, 22 tháng 2, 2016

Xác suất thống kê

Hệ Đại học
Đề cương chi tiết
Bài giảng
Bài giảng điện tử
Tiểu luận
Bài tập
Tham khảo

Hệ Cao đẳng
Đề cương chi tiết
Bài giảng
Bài giảng điện tử
Tiểu luận
Bài tập
Tham khảo
 


+ Danh sách nhóm XSTK các lớp: Click tại đây

Cấu trúc đề thi giữa kì :
  • Click tại đây

Thứ Ba, 19 tháng 2, 2013

Quy hoạch thực nghiệm

Danh sách nhóm QHTN các lớp: Click tại đây

Bài giảng
Chương 1: Giới thiệu
Chương 2: Mô tả dữ liệu bằng số và đồ thị
Chương 3: Phân tích hồi quy tuyến tính đơn
3.1. Giới thiệu: 
3.2. Khớp bằng mô hình hồi quy tuyến tính đơn
3.3. Các lượng không chệch của σ2
3.4. Các suy diễn cho các hệ số hồi quy, E(Y) và Y
3.5. Các kiểm định giả thuyết cho các hệ số hồi quy
3.6. Phân tích phương sai với hồi quy tuyến tính đơn
3.7. Phân tích phần dư
3.8. Các phép biến đổi
3.9. Suy diễn về hệ số tương quan
3.10. Một trường hợp nghiên cứu
3.11. Sử dụng JMP
Chương 4: Phân tích hồi quy tuyến tính bội

Chương 5: Phân tích phương sai
- Nội dung: Download.
- Kết quả đạt được: Download.
5.1. Giới thiệu:
5.2. Các mô hình thiết kế
5.2.1. Các tham số ước lượng
5.2.2. Các hàm ước lượng
- Bài tập: Download
- Đáp số: 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06
5.3. Các bố trí thực nghiệm một nhân tố
- Bài tập: Download
5.3.1. Mô hình và phân tích của nó
5.3.2. Các khoảng tin cậy cho các trung bình khảo sát
5.3.3. So sánh bội
5.3.4. Xác định kích thước của mẫu
5.3.5. Kiểm định Kruskal - Wallis cho các bố trí một nhân tố (phương pháp phi tham số)

Chương 6: Các thiết kế giai thừa 2 mũ k

Chương 7: Các bề mặt đáp ứng
7.1. Các quan niệm cơ bản về phương pháp bề mặt đáp ứng
7.2. Các thiết kế cấp một
- Bài tập: Download
7.3. Các thiết kế cấp hai
7.3.1. Các thiết kế đa hợp trung tâm (CCD)
7.3.2. Vài thiết kế cấp một và cấp hai khác
- Bài tập: Download
7.4. Xác định điểm tối ưu hoặc gần tối ưu
7.4.1. Phương pháp đường lên dốc nhất
7.4.2. Phân tích một bề mặt đáp ứng cấp hai phù hợp
- Bài tập: Download
7.5. Bảng ANOVA cho một mô hình cấp hai
- Bài tập: Download
7.6. Các trường hợp nghiên cứu
- Bài tập: Download
7.5. Sử dụng JMP
- Bài tập: Download

Các câu hướng dẫn ôn tập thi cuối kì

Câu 1:
Câu 2:
Câu 3:
Câu 4:

Thứ Ba, 25 tháng 12, 2012

Kinh tế lượng

University system

Contents of this module
  • Chapter 1: Introduction
  • Lecturers: download + Excercise: download
  • Chapter 2: Descriptive Statistics
  • Lecturers: download + Excercise: download
Textbooks for reference:

Các đề ôn tập: Download

Topics for doing Essays:

Nội dung tiểu luận cho các lớp, học kì 1: 2016-2017

Chương 1: Tổng quan về kinh tế lượng - Xem
Bài tập: 1.1 – 1.7
(Xem trên: kinhteluongvn.blogspot.com - TẠI: Tài liệu cho các đề tài: Download)
Nhóm 2
Chương 2: Hồi quy hai biến - Xem
Bài tập: 2.1 - 2.5
(Xem trên: kinhteluongvn.blogspot.com - TẠI: Tài liệu cho các đề tài: Download)
Nhóm 3
Chương 3: Hồi quy bội - Xem
Bài tập: 8.1 - 8.5
(Xem trên: kinhteluongvn.blogspot.com - TẠI: Tài liệu cho các đề tài: Download)
Nhóm 4
Chương 4: Hồi quy với biến giả - Xem
Bài tập: 9.1 – 9.5
(Xem trên: kinhteluongvn.blogspot.com - TẠI: Tài liệu cho các đề tài: Download)
Nhóm 5
Chương 5: Mô hình hồi quy mở rộng - Xem
Bài tập: 6.1 – 6.5
(Xem trên: kinhteluongvn.blogspot.com - TẠI: Tài liệu cho các đề tài: Download)
Nhóm 6-7
Chương 6: Đa cộng tuyến - Xem
Bài tập: 10.1 - 10.5
(Xem trên: kinhteluongvn.blogspot.com - TẠI: Tài liệu cho các đề tài: Download)
Nhóm 8-9
Chương 7: Phương sai không đồng nhất - Xem
Bài tập: 11.1 - 11.5
(Xem trên: kinhteluongvn.blogspot.com - TẠI: Tài liệu cho các đề tài: Download)
Nhóm 10-11
Chương 8: Tự tương quan - Xem
Bài tập: 12.1 - 12.5
(Xem trên: kinhteluongvn.blogspot.com - TẠI: Tài liệu cho các đề tài: Download)
Nhóm 12-13
Chương 9: Chọn mô hình và kiểm định việc chọn mô hình - Xem
Bài tập: 8.29, 8.31, 8.32, 13.26, 13.28, 13.29
(Xem trên: kinhteluongvn.blogspot.com - TẠI: Tài liệu cho các đề tài: Download)
Nhóm 14
Giải toàn bộ Đề thi hệ chính quy trang 168 - 201 trong sách bài tập Kinh tế lượng của TS Nguyễn Thị Ngọc Thanh và Ths Hoàng Ngọc Nhậm.
Nhóm 15

Trả lời 20 câu hỏi ôn tập trang 226 - 227 trong sách bài tập Kinh tế lượng của TS Nguyễn Thị Ngọc Thanh và Ths Hoàng Ngọc Nhậm.


Yêu cầu:
1.      Các nhóm đọc bài giảng Powerpoint của thầy rồi đọc thêm tài liệu tiếng Anh, sau đó trình bày tóm tắt nhưng đầy đủ phần lý thuyết của chương và giải một số bài tập của chương. Hiển nhiên bài nào mà chỉ giống y bài giảng Powerpoint của thầy thì 0 đ là chắc rồi. Phải hay và ngắn gọn, phần trình bày phải thuyết phục. Nội dung chỉ trình bày ngắn gọn các từ khóa và ghi chú phần sẽ thuyết trình trong mục notes nhé.

2.      Nội dung cần trình bày phải đầy đủ các ý được liệt kê rõ trong bài giảng tham khảo trên trang kinhteluongvn.blogspot.com.
3.      Các nhóm phải trình bày 1 file powerpoint hoàn chỉnh gồm:
-         Slide bìa: Giới thiệu nội dung trình bày.
-         Kế: Danh sách nhóm
-         Kế: Trình bày tóm tắt nội dụng (Nói rõ hơn lúc trình bày, tránh đưa ra nhiều chữ rồi đọc lại).
-         Kế: Tổng kết nội dung vừa trình bày.
-         Kế: Chào và cám ơn.

Phần nộp của các nhóm, tham khảo: Click tại đây